Hiển thị một kết quả duy nhất

2,070,000
1,700,000
2,170,000
2,280,000
1,615,000
2,450,000
1,615,000